Informatie ergocoaching bij herstel na COVID:

Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent de ergotherapeutische behandeling bij herstel na COVID. Inmiddels is namelijk duidelijk uit verhalen van mensen die (ernstige) COVID-19 hebben doorgemaakt, uit de ervaringen van paramedici en uit diverse onderzoeken dat de consequenties van COVID voor het dagelijks leven ernstig kunnen zijn. Niet alleen voor cliënten maar ook voor hun naasten.

 

Ook is bekend dat er geen directe relatie is tussen een opname in het ziekenhuis of het doormaken van COVID-19 in de thuissituatie: in beide gevallen kunnen mensen ernstige beperkingen ondervinden en is een (vaak interdisciplinair) herstelprogramma nodig om het dagelijks leven weer invulling te geven zoals je dat gewend bent.

 

Het kan daarom lastig zijn om de draad in je leven weer op te pakken. Met ErgoCoaching wordt je er bewust van hoe je jouw herstel het beste kan vormgeven. Zowel bij energieverlies als herstel van cognitieve functies, zoals het concentratievermogen en geheugen.

 


ErgoCoaching geeft je de praktische handvatten in jouw herstel.


De rol van ergocoaching in jouw herstel:

  • Opbouw van je energiebalans: De energiebalans is vaak verstoord nadat iemand een COVID-infectie heeft gehad. Dit komt mede door deconditionering van de spieren, benauwdheidsklachten en te snel weer aan de slag gaan op bijvoorbeeld het werk. Er wordt gekeken hoe de balans in je leven hersteld kan worden binnen je dagelijkse activiteiten. Hierbij wordt ook gekeken naar een juiste opbouw tijdens de werkhervatting.
  • Advies bij slaap- en cognitieve problematieken: Veel mensen melden concentratie- en geheugenproblematieken na het doormaken van een COVID-infectie. Daarnaast kan de nachtrust verstoord zijn. Er wordt inzicht gegeven in hoe de cognitieve functies en nachtrust hersteld kunnen worden. Daarnaast wordt er inzicht gegeven in de samenhang van de klachten.
  • Ademhalingstechnieken binnen dagelijkse activiteiten: Typerend bij COVID-19 zijn de snelle saturatiedalingen bij inspanning, zonder dat je dit altijd opmerkt. Daarbij kunnen benauwdheidsklachten optreden bij houdingsveranderingen.

Hoe ziet het herstel er globaal uit?:

In een gezonde situatie is ons activiteitenpatroon zelden een strakke horizontale lijn. Dit golft op en neer. De ene week is bijv. drukker dan de ander. Bij een COVID infectie zien we echter dat de belastbaarheid plotseling fors gedaald is. Hierdoor is er minder activiteit mogelijk. Vaak is in deze periode het zaagtandprofiel zichtbaar. Goede dagen en slechte dagen wisselen elkaar af. Het is belangrijk dat in een herstelperiode na COVID er eerst een periode continuïteit gecreëerd wordt, alvorens opbouw in activiteit mogelijk is.