Je leeft al in het hier en nu!

Mooie tekst van Edel Maex, schrijver van het boek ‘Wat mindfulness niet is’:

 

‘Als ik verdrietig ben, of zorgen heb, is het zo moeilijk om in het hier en nu te blijven.' Dit is wellicht het meest hardnekkigste misverstand over mindfulness. Het belangrijkste woord in de zin 'hier en nu leven' is 'leven'. 'leven is het werkwoord. 'hier en nu' zijn bijwoorden. Het 'hier en nu' is de enige plek waar je met de beste wil van de wereld niet uit raakt. De vraag is niet of je in het hier en nu bent, maar hoe.

 

Er is maar één ogenblik en één plek waar je verdrietig kunt hebben of je zorgen kunt maken en dat is in het hier en nu. De vraag is hoe ga je met zorgen en verdriet om? In mindfulness is dat niet door te vluchten in een mythisch 'hier en nu', maar door aanwezig te blijven, met een milde open aandacht.

 

De woorden 'hier en nu' voegen eigenlijk heel weinig informatie toe. Ze fungeren eerder als uitroepteken. ze verwijzen naar de onmiddellijkheid van de ervaring. Nu!

 ---------------------------------

Ik kwam bovenstaande tekst tegen op de scholing over vermoeidheid en burn-out bij revalidatiecentrum OCA. Veel mensen die kampen met chronische pijn- en vermoeidheidsklachten geven aan moeite te hebben om in het hier en nu te leven. Wat bovenstaande tekst aangeeft, en wat waar ik het roerig mee eens ben, is dat je altijd in het hier en nu leeft.

 

De stress, stroom aan gedachtes of emoties die je hebt ervaar je in het hier en nu. Het vervelende aan deze aspecten is dat ze het hier en nu niet herkennen en erkennen. Stress zorgt er bijvoorbeeld voor dat je klaarstaat om te vechten of te vluchten (weg van het 'hier') en als je je gedachtes observeert merk je op dat ze vrijwel altijd in het verleden of toekomst liggen (weg van het 'nu').

 

De eerste stap naar het in het hier en nu leven is er bewust van zijn dat je daar al in leeft. Het moment dat je daar achter bent is het moment dat je stopt met zoeken naar een plek die nergens buiten je te vinden is. Je bent er al.

 

Hier bewust van zijn is de eerste stap naar een leven met meer verantwoordelijkheid en controle. Op het moment dat je weet dat het hier en nu niet te vermijden is kan je je alleen maar afvragen hoe je ermee omgaat.

 

Bén of héb jij stress?

Jij hebt stress, jij hebt gedachtes, je hebt gevoelens, jij hebt pijn. Maar je bent ze niet. Belangrijk is dus dan jij de vaardigheden hebt of aanleert om hier mee om te kunnen gaan. In de behandeling wordt je daarom de vaardigheden aangeleerd waarmee jij in je dagelijks leven meer in het hier en nu kan leven. Je leert niet alleen de vaardigheden zelf, maar je leert ze ook integreren in jouw dagelijks leven.

 

Een van die vaardigheden staat hieronder weergegeven. Het is een NLP methode, bekend uit het boek ‘De kracht van NLP’ van Robin Stevens (aanrader!)

 

1 – Breng je aandacht naar alles wat je op dit moment ziet. Neem alle kleuren en vormen in je op.

2 – Kijk naar alles wat je ziet, maar doe er verder niets mee. Bestudeer het simpelweg met je aandacht.

3 – Verplaats je aandacht nu naar het zintuig horen. Neem alle geluiden waar en hoor ook de stiltes tussen de geluiden.

4 – Verplaats je aandacht nu naar het zintuig voelen. Voel hoe je je voeten neerzet bijvoorbeeld of hoe je op je stoel zit.

5 – Verplaats je aandacht nu naar de zintuigen proeven en ruiken. Proef alles wat je eet met aandacht en ruik de geuren die je op dit moment ruikt.

6 – Probeer nu of je alle zintuigen tegelijkertijd kan ervaren. Breng je volledige aandacht naar wat je op dit moment waarneemt via je zintuigen

7 – Misschien merk je al tijdens het lezen van deze tekst dat je meer bewust wordt van dit moment. Omdat je je aandacht focust op de situatie om je heen, via je zintuigen, breng je als het ware je aandacht helemaal naar het ‘nu’. Je leidt jezelf als het ware van je gedachten af, uit je hoofd. Dit geeft rust, waarin je even helemaal mag ontspannen.