Welke risicogroepen zijn er?

 

Er zijn twee groepen te onderscheiden die meer risico lopen om pijn- en/of vermoeidheidsklachten te onderscheiden. Dit zijn mensen die perfectionistisch zijn en zorgdragers:

 

 • 'Perfectionisten' zijn mensen die een bepaald zelfbeeld nastreven, veelal vanuit hun ratio (gedachten). "Ik moet een 9 halen voor mijn toets, anders heb ik geen plezier, geluk, erkenning etc."
 • 'Zorgdragers' zijn mensen die overmatig veel voor anderen zorgen, waardoor ze zichzelf vergeten. "Ik vind het lastig om voor mezelf te kiezen."

 

Beide groepen leven teveel vanuit hun ratio, waardoor ze minder waarde hechten aan hun lichaam en daarmee hun lichaamssignalen.

   


Je bent op je gelukkigst als dat wat je denkt in overeenstemming is met wat je doet.


Bij mensen die perfectionistisch zijn zien we dat ze een bepaald streefniveau najagen vanuit hun ratio/gedachten. Dit niveau kan verder liggen dan dat het lichaam aan kan. Als je meer waarde hecht aan je gedachten dan aan je lichaam is het gevolg dat je lichamelijke signalen gaat negeren om je prestatie te voltooien.

 

'Zorgdragers' hebben vooral moeite om voor zichzelf te kiezen. Net als bij mensen met perfectionisme zie ik dat deze groep veel leeft vanuit de ratio. De mening van anderen is belangrijker geworden dan de eigen gezondheid. Dit heeft tot gevolg dat deze groep eigenlijk constant bezig is voor anderen en hierbij over lichamelijke grenzen heengaan.

Kiezen voor jezelf betekent voor hen dat ze niet kiezen voor anderen. Dit kan een schuldgevoel met zich meebrengen waardoor het moeilijk kan zijn om te ontspannen of activiteiten te ondernemen die alleen voor hen bestemd zijn.

 


Perfectionisten:

 • jagen een bepaald streefniveau na;
 • handelen daardoor prestatiegericht (met meer stress als gevolg);
 • hechten meer waarde aan hun gedachten/ratio dan aan hun lichaam.
 • hebben een enorme behoefte aan fysieke en mentale rust en ontspanning.

Zorgdragers:

 • hebben moeite voor zichzelf te kiezen;
 • hechten meer waarde aan de mening van anderen dan aan hun lichaamssignalen;
 • hebben een schuldgevoel als ze voor zichzelf bezig zijn.;
 • hebben daardoor moeite met ontspannen en ruimte te nemen voor zichzelf.


Prestatiegerichtheid neemt altijd stress met zich mee, met alle fysieke en mentale gevolgen die daarbij horen.


 

Als je jezelf fysiek overbelast begint je lichaam eerst te fluisteren, daarna te praten om vervolgens op lange termijn te gaan schreeuwen. Je lichaam geeft aan dat jouw leven uit balans is. Je ervaart dit aan de pijn- en vermoeidheidssignalen die je lichaam afgeeft.

 

Mentale overbelasting uit zich in verminderde focus/concentratievermogen, stress, overprikkeling en mentale vermoeidheid.

 

 

Het spel: ratio vs je lichaam

In het geel is aangegeven wat ons lichaam aan kan, in het blauw is aangegeven wat de ratio vindt dat we moeten doen.

 

Als je veel waarde hecht aan je gedachten en daarmee je lichamelijke en/of mentale grenzen overschrijdt is de kans groot dat je jezelf overbelast. 

Het is daarom belangrijk meer aandacht te besteden aan jouw lichaam en het balans in jouw leven te herstellen.

 

 


 

Perfectionisten en zorgdragers leven veel vanuit hun ratio. De verhouding is ongeveer 80-20% als het gaat om de verhouding hoeveel aandacht er wordt geschonken aan hun gedachten en lichaam. Om je leven in balans te krijgen is het goed om deze verhouding om te gaan draaien:

 

 • Hoe kan je meer aandacht schenken aan je lichaam?
 • Welke vaardigheden horen daarbij? (dit is voor iedereen anders)

Je lichaam gebruikt geen woorden om aan je te laten weten binnen welk aspect in je leven je jezelf overbelast. Het lichaam geeft dit aan in pijn- en vermoeidheidssignalen. Deze signalen kunnen dus van waarde zijn voor je als je er naar leert luisteren. Probeer de volgende vraag eens te beantwoorden:

 


Als jouw lichaam wijzer en slimmer zou zijn dan jouw gedachten, wat zou het je dan willen vertellen?


 

Een belangrijk aspect om de balans in jouw leven te herstellen is door te kijken naar welke kernwaardes belangrijk zijn in jouw leven. Voorbeelden van kernwaardes zijn: gezondheid, verbinding, passievol leven, balans, avontuurlijk zijn, liefdevol, mildheid.

 

 • Op welke manier leef je op dit moment naar die kernwaardes?
 • Hoe uiten die kernwaardes zich nu in jouw dagelijks leven?
 • Wat zorgt er op dit moment voor dat je niet volledig naar je kernwaardes kan handelen?

  

 

Veel van wat hierboven staat gebeurt onbewust. Het kan daarom lastig zijn om er bewust van te zijn hoe je invloed kan uitoefenen op je klachten en bijvoorbeeld weer balans kan creëren in jouw leven.

Vraag daarom een gratis kennismakingsgesprek aan. In dit gesprek wordt duidelijk hoe ErgoCoaching van waarde kan zijn voor jou. Klik hier voor meer informatie over de contactgegevens